Organisatiegegevens
    Stichting Narcis
    Arubapad 2
    2315VA
    Leiden
    stichtingnarcis@hotmail.com
Informatie over deze organisatie
Stichting Narcis is een organisatie die zich inspant voor de integratie, emancipatie en participatie van kwetsbare vrouwen in de Leidse samenleving, met name in Leiden Noord. Daarmee is Narcis al meer dan 30 jaar actief. Met onze diverse programma’s en projecten streven we naar het bevorderen van educatie, welzijn en maatschappelijke Betrokken.
applicatie: WMOMO