Organisatiegegevens
    Humanitas Thuisadministratie Leiden en Duin en Bollenstreek
    Riviervismarkt 2
    2513AM
    Den Haag
    a.selhorst@humanitas.nl
Informatie over deze organisatie
Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Onze vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.
applicatie: WMOMO